Υπηρεσία μετά την πώληση

Δέσμευση υπηρεσίας:

1. Η εταιρεία τηρεί αυστηρά και εφαρμόζει τους σχετικούς εθνικούς νόμους και κανονισμούς και υπόσχεται να χρησιμοποιεί τους καθορισμένους δείκτες ως τις βασικότερες απαιτήσεις για να παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες ίσες ή υψηλότερες από τα πρότυπά τους.

2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς των τριών εγγυήσεων του κράτους, η εταιρεία χειρίζεται τις διαδικασίες παροπλισμού, αλλαγής και επισκευής λόγω κακής απόδοσης των προϊόντων της εταιρείας.

3. Όλος ο εξοπλισμός είναι εγγυημένος για ένα χρόνο και διατηρείται για όλη τη ζωή του.

Εγγύηση υπηρεσιών:

1. Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών πραγματοποιεί τηλεφωνική συνεννόηση, εγγύηση και παραλαβή καταγγελιών για τον τελικό χρήστη από τις 8:30 έως τις 18:00 κάθε μέρα.

2. Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στο εργοστάσιο είναι εγγυημένα για επισκευή εντός τριών ημερών από την επιστροφή στο εργοστάσιο. Ο επιθεωρητής ποιότητας θα επιθεωρήσει το προϊόν και θα περάσει τη δοκιμή.

3. Το κέντρο τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας και τα εθνικά σημεία ειδικής συντήρησης παρέχουν στους χρήστες συντήρηση προϊόντων και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση της χρήσης των χρηστών.

4. Όλα τα ειδικά καταστήματα επισκευής στη χώρα διαθέτουν την κοινή αποθήκη ανταλλακτικών της εταιρείας, παρέχοντας μια ισχυρή εγγύηση για την έγκαιρη προμήθεια μηδενικών εξαρτημάτων.

Σημείωση: Η εταιρεία δεν παρέχει δωρεάν εγγύηση όταν συμβαίνουν οι ακόλουθες συνθήκες.

1. Υπέρβαση της δωρεάν περιόδου εγγύησης της εταιρείας

2. Δεν παρέχεται κάρτα εγγύησης προϊόντος

3. Η κάρτα εγγύησης και το τιμολόγιο αγοράς άλλαξαν

4. Παραποίηση ή παραποίηση των προϊόντων μας

5. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί αριθμοί γραμμωτού κώδικα στην κάρτα εγγύησης είναι ασυμβίβαστοι με τους γραμμωτούς κώδικες προϊόντων που πρόκειται να επισκευαστούν.

6. Ζημιές από την εγκατάσταση, μεταφορά και συντήρηση των ειδικών καταστημάτων της εταιρείας μας.

7. Βλάβη λόγω ακατάλληλης τροφοδοσίας, κεραυνών, φυσικών καταστροφών ή ακατάλληλης χρήσης ή συντήρησης.

8. Δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή έγκυρου πιστοποιητικού αγοράς.

Επισκευές πέρα από την ελεύθερη εγγύηση

1. Οι επισκευές πέραν του πεδίου εφαρμογής της δωρεάν εγγύησης υπόκεινται σε έξοδα επισκευής.

2. Το τέλος που υπερβαίνει την δωρεάν εγγύηση χρεώνεται στο χρήστη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς του γραφείου τιμών και το πρότυπο επιπέδου του συνεργείου επισκευών.

3. Το στοιχείο κόστους αποτελείται από χρέωση πόρτα-πόρτα, τέλος συντήρησης, απομακρυσμένο τέλος, τέλος βοηθητικού υλικού και τέλος ανταλλακτικών.